ปฐมบทแห่ง Passillusion

ความขัดแย้ง ความวุ่นวาย ความรัก ความลุ่มหลง ที่เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมต่างล้วนมีที่มาจากจุดเริ่มต้นของการแสวงหาอย่างไร้ขอบเขตของมนุษย์  ก่อให้เกิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สังคม วัฒนธรรม อารยธรรม ศาสนา  ซึ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาบนเงืื่อนไขแห่งความพยายามในการเอาชนะปรากฏการณ์ หรืออาจผุดขึ้นมาจากความกลัว…

ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานสั่งสมให้มนุษย์สร้างระบบมายาขึ้นมา เพื่อกำหนดชุดแห่งบทบาทของคนในสังคม เพื่อให้เป็นไปตามแต่ผู้ที่มีอำนาจจะกำหนด  มายาลวงนี้เองก่อให้เกิดระบบค้ำชูทางความรู้สึก หลายคนพยายามเอาชนะปรากฏการณ์หรือความกลัว โดยใช้วิธีที่ผิดพลาด เพราะมัวลุ่มหลงอยู่ในทางที่เป็นข้อห้ามของกฏสังคม

ความวุ่นวาย ความสับสน ต่างเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ตกลงไปในหลุมแห่งกิเลศ ความรักความลุ่มหลง บวกกับสร้างภาพมายามาบทบังความจริง ถึงที่สุดแล้วเราจึงพบเห็นปรากฏการณ์เชิงข่าวที่มีลักษณะผิดศีลธรรมแบบผิดแปลกแบบสุดขั้วมากขึ้นทุกๆวัน

ซึ่ง Passillusion จะเป็นแหล่งนำเสนอข้อมูล ความเคลื่อนไหว และข่าวที่มีลักษณะของความเคลื่อนไหวของปรากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น….

Advertisements