ภาษีบาป….ขึ้นแล้ว ขึ้นอีก….

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (21 สิงหาคม )  ครม.ได้ปรับภาษี สุราและบุหรี่ ขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สินค้าในสองกลุ่มมีการปรับราคาขึ้นอย่างมาก

การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสุรา จะมีผลกระทบต่อเหล้าขาวและสุราผสมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เหล้าขาวมีราคาเพิ่มขึ้นขวดละประมาณ 5-8 บาท สุราผสมเพิ่มขึ้นขวดละประมาณ 15-20 บาทและสุราพิเศษจำพวกบรั่นดีเพิ่มขึ้นประมาณขวดละ 10 บาท ส่วนสุรานำเข้าจากต่างประเทศ ตระกูลเดียวกับแบล็กเลเบิล ไม่มีการปรับขึ้น เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีสุราประเภทนี้เต็มเพดานที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยรวมรัฐจะมีรายได้เพิ่มจากการขึ้นภาษีสุราครั้งนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาท

การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบในครั้งนี้ จะทำให้บุหรี่ที่ผลิตในประเทศมีราคาเพิ่มขึ้นซองละประมาณ 6 บาท ส่วนบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณซองละ 10 บาท โดยคาดว่าจะ
ทำให้ยอดรวมของภาษีที่เก็บจากยาสูบเพิ่มขึ้นปีละ 10,000 บาท

ซึ่งภาษีบาปทั้งสองตัวมีผู้ให้ความเห็นในโลกโซเชียลที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วทั้งสองฝั่ง คือฝั่งที่เห็นด้วยอย่างมาก กับฝั่งที่ค้านหัวชนฝา ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าหากเราวิเคราห์ในเชิงนโยบาย เราอาจตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลน่าจะมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ จึงต้องหันมาพึ่งมาตรการทางด้านภาษี และถือเป็นความท้าทายอย่างมากที่หันมาเล่นในกลุ่มภาษีบาปเป็นตัวแรก เพราะว่าธุรกิจในกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่ และเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนสูงมาก จึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง

ซึ่งแน่นอนที่สุดว่า กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีความลุ่มหลงในผลิตภัณฑ์สูง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีผลเป็นไปได้ทั้งสองทาง คือยังคงซื้อต่อไปหรือทางที่สองคือซื้อน้อยลง  เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ต่อพึ่งสินค้าเพื่อความสุขทางกายและทางใจเพราะมุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างความสุขได้อีกทาง ซึ่งจริงหรือไม่ผู้เขียนไม่อาจรับรู้ได้ เพราะผู้เขียนไม่ใช่ลูกค้่าของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้  😀  😀  😀

ท้ายสุดนี้ผลกระทบทางด้านภาษีอาจมีผลกระทบกับแบรนด์ในแง่นโยบายทางด้านราคาเพียงเท่านั้น และภาพลักษณ์ของธุรกิจกลุ่มนี้คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับผลกระทบ เพราะว่าลูกค้ามีความเหนียวแน่นสูง  สิ่งที่แบรนด์อาจต้องปรับตัวคือกลยุทธ์ที่จะรักษากลุ่มลูกค้าไว้ ซึ่งต้องทำอย่างถูกกฏหมายและศีลธรรมของสังคม

>>>อย่าลืมนะครับ ว่าประเทศไทยนำภาษีบาปมาเป็นค่าใช้จ่าย 100% ของทีวีสาธารณธของประเทศ(ThaiPBS) <<<<<

+++++++เกลียดตัวกินไก่….เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง 😀 😀 😀 😀 😛 <<<<<

 

วิศรุต นุชพงษ์

Advertisements